Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και ανήκει στο δυναμικό του FIORE από το 2000. Έχει εργαστεί παράλληλα σε δομές της Δια Βίου Μάθησης αλλά και σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές μικρότερης ηλικίας. Επιδίωξή του είναι να αγαπήσουν οι μαθητές τη μουσική γλώσσα και το ξεχωριστό πολιτισμό της Ωραίας Χώρας (Bel Paese) που δεν είναι άλλη από την Ιταλία.