Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και ανήκει στο δυναμικό του FIORE από το 2000. Έχει εργαστεί παράλληλα σε δομές της Διά Βίου Μάθησης αλλά και σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές μικρότερης ηλικίας. Επιδίωξή του είναι να αγαπήσουν οι μαθητές τη μουσική γλώσσα και τον ξεχωριστό πολιτισμό της Ωραίας Χώρας (Bel Paese), που δεν είναι άλλη από την Ιταλία.

Εκτός από ιταλικά γνωρίζει αγγλικά (κάτοχος Cambridge  και Michigan Proficiency) και λίγα ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά. Έχει κάνει σπουδές κλασικής μουσικής (flauto traverso) και αγαπάει πολύ την jazz και την κλασική μουσική.

Δείτε όλους τους εκπαιδευτικούς μας