Έναρξη νέων τμημάτων Αγγλικών, ειδικά σχεδιασμένα για Δημόσιους Υπαλλήλους!
Κλείστε τη θέση σας τώρα και αποκτήστε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών ΤΙΕ επιπέδου B2-Lower, C1-Advanced ή C2-Proficiency:

  • Άμεσα
  • Σε ταχύρρυθμα τμήματα
  • Σε 1 έως 5 μήνες
  • Οικονομικά
  • Ποιοτικά
  • Ευέλικτα τμήματα
  • Με ισχύ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Με εξετάσεις κάθε μήνα
  • Με δωρεάν επανεξέταση