Σπούδασε Τουρκική Γλώσσα και Φιλολογία στο τμημα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συνέχισε τις σπουδές της στο τμημα TOMER του Πανεπιστημίου της 'Αγκυρας, μενοντας ένα χρόνο στην Τουρκία. Ενδιαφέροντα της η μουσική. Γνωρίζει 3 μουσικά όργανα καθώς είναι απόφοιτη του Μουσικού Σχολέιου Βόλου.

Δείτε όλους τους εκπαιδευτικούς μας