Η Ελληνοαμερικανική Ένωση - Hellenic American Union  δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, αποκτώντας το αναγνωρισμένο πτυχίο TOEIC  με εξέταστρα μόνο 15€.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης  ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ  και ένας σύμβουλος σπουδών από την ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί μας!

Η προσφορά ισχύει από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014!