24210.27672

ΚΠΓ


  • Φορέας πιστοποίησης:  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
  • Ισχύς Πιστοποιητικού: Εφ’ όρου ζωής
  • Συχνότητα Εξετάσεων:  2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο & Μάιο
  • Έκδοση Αποτελεσμάτων: 6-8 εβδομάδες από τη διεξαγωγή των εξετάσεων
  • Κόστος Συμμετοχής:  €80
  • Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

 

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας & αφορούν όλους όσους διαμένουν & εργάζονται στην Ελλάδα με απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Πιστοποιούν το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και αναγνωρίζονται επίσημα από το Α.Σ.Ε.Π. και από ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Το βασικό χαρακτηριστικό της εξέτασης είναι ότι είναι διαβαθμισμένη, δηλαδή οι υποψήφιοι εξετάζονται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα της ίδιας βαθμίδας και ανάλογα με το σκορ που θα συγκεντρώσουν κατατάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Φόρμα ενδιαφέροντος