24210.27672

Πτυχία Κινεζικών


Στα Fiore αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με 100% επιυχία την προετοιμασία ανηλίκων αλλά και ενηλίκων μαθητών για τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της κινεζικής γλώσσας:

Φόρμα ενδιαφέροντος