24210.27672

Γ2 – ТРКИ 4


Αυτάρκης χρήστης Επιπέδου Γ2: Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, ό, τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

Φορείς Πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας:

Φόρμα ενδιαφέροντος