24210.27672

Πτυχία Σουηδικών


Στα Fiore αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με 100% επιυχία την προετοιμασία ανηλίκων αλλά και ενηλίκων μαθητών για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της σουηδικής γλώσσας τα οποία είναι αναγνωρισμένα και από το ΑΣΕΠ.

Φόρμα ενδιαφέροντος