24210.27672

Κανονισμός Λειτουργίας


ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Η πληρωμή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε ισόποσες και άτοκες μηνιαίες δόσεις σε μετρητά, με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του φροντιστηρίου.
 2. Η πρώτη δόση των διδάκτρων καταβάλλεται με την εγγραφή του μαθητή.
 3. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 5ης ημέρας κάθε μήνα.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής δόσης διδάκτρων εντός του καθορισμένου χρόνου, ο μαθητής ή ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής της δόσης.
 5. Σε περίπτωση που η δόση διδάκτρων δεν διευθετηθεί εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα και εφόσον προηγηθεί όχληση (τηλεφωνική ή γραπτή) από το φροντιστήριο, θα παρέχεται η δυνατότητα στο φροντιστήριο να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς το μαθητή.
 6. Ο μαθητής που διακόπτει τη φοίτηση στο φροντιστήριο είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει ολόκληρο το μήνα κατά τον οποίο διέκοψε τα μαθήματα.
 7. Το συμφωνηθέν ποσό διδάκτρων αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που επιλέγει ο κάθε μαθητής και δεν περιλαμβάνει το κόστος των βιβλίων καθώς και τα εξέταστρα για τη συμμετοχή του μαθητή στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Η επιλογή του προγράμματος σπουδών με ιδιαίτερα μαθήματα γεννά υποχρέωση καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού διδάκτρων ανά ώρα( 60’) παράδοσης του ιδιαίτερου μαθήματος και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη του μήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιούνται τα ιδιαίτερα μαθήματα.
 2. Κατά την εγγραφή – στην  περίπτωση επιλογής από τον ενδιαφερόμενο μαθητή προγράμματος ιδιαίτερων μαθημάτων - καταβάλλεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ το οποίο αφαιρείται από το συμφωνηθέν ποσό ωριαίων διδάκτρων στο τέλος του μήνα.
 3. Τα ιδιαίτερα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο του φροντιστηρίου σε ώρες που συμφωνούνται από κοινού με τη Γραμματεία.
 4. Η αδυναμία προσέλευσης μαθητή στην προγραμματισμένη ώρα διδασκαλίας με ιδιαίτερο μάθημα πρέπει να γνωστοποιείται στη Γραμματεία εγκαίρως και δη μία (1) ώρα πριν από το προγραμματισμένο μάθημα, σε αντίθετη περίπτωση γεννά υποχρέωση καταβολής του ωριαίου ποσού διδάκτρων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 1. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους.  Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία.
 2. Η μη προσέλευση μαθητή σε προγραμματισμένο μάθημα δε γεννά υποχρέωση του φροντιστηρίου για την αναπλήρωση του μαθήματος και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν αποτελεί λόγω μείωσης της προκαθορισμένης μηνιαίας δόσης.
 3. Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 60 λεπτά. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.
 4. Στις επίσημες αργίες (σχολικές κλπ) καθώς και στις Διακοπές Χριστουγέννων & Πάσχα, η μη παράδοση μαθημάτων δε γεννά υποχρέωση του φροντιστηρίου για την αναπλήρωσή τους και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν αποτελεί λόγω μείωσης της προκαθορισμένης μηνιαίας δόσης.
 5. Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το μάθημα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενημερώνει τους κηδεμόνες του μαθητή στα πρώτα 30 λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε αρχείο, το οποίο είναι στη διάθεση του κηδεμόνα. 
 6. Εφόσον ο μαθητής απουσιάζει από τις παραδόσεις των μαθημάτων κατ’ εξακολούθηση και τουλάχιστον για πέντε (5) συνεχόμενα μαθήματα χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Γραμματείας, το φροντιστήριο δύναται να διακόψει τη φοίτηση του μαθητή.
 7. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας τροφίμων και ποτών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Είναι, επίσης, προφανές ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου.
 8. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να µην προξενούν φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προξένησαν.
 9. Η κατ΄επανάληψη επίδειξη σοβαρά ανάρμοστης συμπεριφοράς από το μαθητή εντός του φροντιστηρίου (κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πριν ή μετά από αυτό και πάντως εντός των χώρων του φροντιστηρίου) παρέχει τη δυνατότητα στο φροντιστήριο κατ’ αρχήν να ενημερώσει τους κηδεμόνες του προς συμμόρφωση και αν αυτό δεν επιτευχθεί, γεννά τη δυνατότητα στο φροντιστήριο να διακόψει τη φοίτηση του μαθητή.
 10. Η μεταφορά των μαθητών από και προς το χώρο του φροντιστηρίου πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων ή των κηδεμόνων τους.
 11. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών με τους εξής τρόπους:
 • Σε προσωπικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο σπουδών μετά από ραντεβού.
 • Κατά τη διάρκεια των τακτικών ενημερώσεων που οργανώνει το φροντιστήριο.
 • Με τη χρήση ειδικών προσωπικών κωδικών οι γονείς-κηδεμόνες έχουν πρόσβαση μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας σε online ενημέρωση για τους βαθμούς διαγωνισμάτων, τις απουσίες και τη συνολική εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα φροντιστήρια Fiore συλλέγουν και αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των κηδεμόνων τους που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μεταξύ των μερών, την έκδοση φορολογικών παραστατικών και την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή πλατφόρμα πλήρως εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την τηλεφωνική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του Φροντιστηρίου και των μαθητών / κηδεμόνων τους για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και όσα περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.

Φόρμα ενδιαφέροντος