24210.27672

Γερμανικά


Τα γερμανικά έχουν 105 εκατομμύρια ομιλητές σε όλο τον κόσμο!


Τα μιλάνε σε :

Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν. Επίσης, αποτελεί μια από τις  επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επιπλέον η γερμανική γλώσσα διδάσκεται ευρέως σε σχολεία και  πανεπιστήμια. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί  ένα πολύ σημαντικό εφόδιο το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και τη χρήση της σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι η 2η κατά σειρά πιο διαδεδομένη γλώσσα στο διαδίκτυο.

 

Εμπιστευτείτε τα φροντιστήρια FIORE και προετοιμαστείτε μεθοδικά και ταχύρρυθμα για τα πτυχία 

  • ΖΕRTIFIKAT DEUTSCH
  • ZENTRALE METTELSTUFENPRUFUNG
  • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Φόρμα ενδιαφέροντος