24210.27672

Γερμανικά


Τα Γερμανικά ομιλούνται από σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρώπη αλλά και επίσημη γλώσσα σε επτά Ευρωπαϊκά κράτη: τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, το Λιχτενστάιν, το Βέλγιο, και την Ιταλία (Νότιο Τυρόλο). Γερμανόφωνες μειονότητες ακμάζουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου τα γερμανικά είναι η lingua franca και είναι συνεπώς πιθανότερο να καταφέρει κάποιος να συνεννοηθεί στα γερμανικά παρά στα αγγλικά.

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας εξασφαλίζει την πρόσβαση σε έναν τεράστιο επιστημονικό και πολιτιστικό πλούτο. Εξέχουσες προσωπικότητες των επιστημών και των τεχνών μας έχουν κληροδοτήσει τα αριστουργήματα τους στην μοναδική αυτή γλώσσα.

Αλλά και στον χώρο της οικονομίας και της εργασίας η γνώση των γερμανικών αποτελεί σημαντικό εφόδιο, καθώς πρόκειται για την κυρίαρχη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασική γέφυρα επικοινωνίας με τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 

Φόρμα ενδιαφέροντος