24210.27672

Γαλλικά


Τα γαλλικά είναι μια Λατινογενής γλώσσα η οποία ομιλείται από περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται ως επίσημη ή δεύτερη επίσημη γλώσσα σε πάνω από 40 χώρες και αποτελεί τη δεύτερη πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα μετά τα αγγλικά που διδάσκεται παγκοσμίως.

Η γαλλική γλώσσα προέρχεται κυρίως από τα Λατινικά. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Κατοχής, η ομιλούμενη μορφή των Λατινικών ήταν σε γενικές γραμμές η ίδια όπως και σε οποιοδήποτε μέρος της Αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα των Γερμανικών εισβολών που προκάλεσαν την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν να δημιουργηθεί μια ισχυρή τάση γλωσσικής διαφοροποίησης και δημιουργίας διαλέκτων. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου τα λατινικά εξασθένησαν και οι άνθρωποι άρχισαν να συντάσσουν διοικητικά έγγραφα στη δική τους διάλεκτο παρά στα λατινικά. Το 1539 ο Francois I  καθιέρωσε σαν υποχρεωτική τη σύνταξη επισήμων διοικητικών εγγράφων σύμφωνα με τη γαλλική διάλεκτο από την οποία προήλθαν τα σύγχρονα γαλλικά. Τα γαλλικά χρησιμοποιούνταν επίσης εκτενώς σε εκπαιδευτικά & επιστημονικά εγχειρίδια. Ωστόσο, η υπεροχή της γαλλικής γλώσσας δεν οφείλεται μόνο σε διοικητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους αλλά σε πολιτισμικούς επίσης. Με την Αναγέννηση στο αποκορύφωμά της, η Αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη έγιναν πρότυπα για όλα τα νέα Ευρωπαϊκά κράτη και η ανάγκη για μια ισχυρή και ευέλικτη εθνική γλώσσα κατέστη πρωταρχική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η εξάπλωση του λεξιλογίου της γαλλικής γλώσσας μετατράπηκε σε ζήτημα εθνικού κύρους.

Σήμερα, τα γαλλικά ομιλούνται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι μια από τις βασικές επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UNESCO, του NATO, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και των διεθνών δικαστηρίων. Η γαλλική είναι η γλώσσα των τριών πόλεων όπου εδρεύουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: του Στρασβούργου, των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου.

Φόρμα ενδιαφέροντος