24210.27672

Πτυχία Γαλλικών


Στα Fiore αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με 100% επιυχία την προετοιμασία ανηλίκων αλλά και ενηλίκων μαθητών για  τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας τα οποία είναι αναγνωρισμένα και από το ΑΣΕΠ.

Φόρμα ενδιαφέροντος